یکشنبه ۲۴ آذر سال ۱۳۹۸
  • سنگ‌های مصنوعی

    سنگ‌های مصنوعی

    سنگ‌های مصنوعی ازترکیب مجدد سنگ‌های طبیعی با مواد افزاینده دیگر بدست می‌آیند که به آنها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آنها سریعتر می‌شود. این سنگ‌ها از ترکیب سیمان، رس ها، آگرگات‌های سنگهای ضایعاتی و ...