دوشنبه ۲۵ تیر سال ۱۳۹۷
  • تعریف معدن - معدن چیست؟

    تعریف معدن - معدن چیست؟

    تعریف معدن معدن یا کانسار کانی به جای انباشت طبیعی فلز یا سنگ‌های گوناگون که ارزش اقتصادی داشته باشد می‌گویند. معادن به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: معادن سطحی معادن زیرزمینی ...