یکشنبه ۲۴ آذر سال ۱۳۹۸
  • جایگاه ایران در رتبه بندی معادن سنگ‌های ساختمانی و تزئینی

    جایگاه ایران در رتبه بندی معادن سنگ‌های ساختمانی و تزئینی

    سنگ از قدیمی‌ترین مصالح است ک بشر از دیر باز تا به امروز به عنوان ابزار کار و وسایل جنگی مورد استفاده قرار داده است و در گستره‌ی زمانی از سنگ‌ها با کاربری ساختمانی و تزئینی استفاده شده است. آثار ب ...
  • تعریف معدن - معدن چیست؟

    تعریف معدن - معدن چیست؟

    تعریف معدن معدن یا کانسار کانی به جای انباشت طبیعی فلز یا سنگ‌های گوناگون که ارزش اقتصادی داشته باشد می‌گویند. معادن به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: معادن سطحی معادن زیرزمینی ...